Tussenkomsten op deelnameprijs activiteiten

Gekkoo Fonds - sociaal tarief

Wie het financieel niet breed heeft, kan voor onze kampen, speelpleinen en Woensdagbendes een tussenkomst aanvragen. Het Gekkoo Fonds betaalt dan een deel van het inschrijvingsgeld. 

Je kan een tussenkomst krijgen met een geldig attest:

  • een attest omniostatuut of verhoogde tegemoetkoming van je ziekenfonds, het attest moet op naam van het deelnemende kind staan
  • of een attest ‘aanvraag sociaal tarief’, deze attesten worden uitgeschreven door sociale instanties zoals OCMW, diensten thuisbegeleiding, CAW,…

Zolang je attest geldig is, krijg je:

  • onbeperkt 50% tussenkomst voor Speelpleinbende en Woensdagbende
  • en één keer per jaar 50% tussenkomst voor een themakamp met overnachting. Je kiest vooraf voor welk kamp je een tussenkomst wil aanvragen.
  • en twee keer per jaar 50% tussenkomst voor een themakamp zonder overnachting. Je kiest vooraf voor welke kampen je een tussenkomst wil aanvragen.

Heb je geen geldig attest op het moment dat je inschrijft? Dan betaal je de volledige prijs. Bezorg ons ten laatste één maand na het einde van de activiteit een attest (zie punt 2). Het attest moet geldig zijn tijdens de volledige periode van de activiteit. Enkel dan kunnen we een terugbetaling doen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een tussenkomst via het Gekkoo Fonds of wil je meer info? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Tegemoetkoming ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten. Informeer je via de kantoren of website van je ziekenfonds. Bezorg ons het attest, wij vullen dit in na de vakantie en sturen het rechtstreeks naar het ziekenfonds.

Tussenkomst werkgever

Sommige werkgevers komen tussen in de kosten voor jeugdactiviteiten. Informeer je bij je werkgever. Bezorg ons het attest, wij vullen dit in na de vakantie en sturen het terug naar je werkgever.

Fiscaal attest

Is je kind jonger dan 12 jaar op het moment dat het deelneemt aan een van onze activiteiten? Heeft je kind een zware handicap en is het jonger dan 18 jaar op het moment dat het deelneemt aan een van onze activiteiten? Dan krijg je een fiscaal attest dat je kan inbrengen bij je belastingaangifte.

Fiscale attesten voor kalenderjaar 2017 versturen we automatisch per e-mail in het voorjaar van 2018. De attesten voor kalenderjaar 2018 versturen we in het voorjaar van 2019.

Heb je je fiscaal attest niet gekregen? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Diesterweg's Hulpkas

Gaat je kind naar een school van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen? Dan kan je een tussenkomst van Diesterweg’s Hulpkas aanvragen. Informeer je bij de school van je kind of op hun site.