Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING GEKKOO VZW

Gekkoo vzw (K.B.O. 0406.695.957) met als maatschappelijke zetel Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gekkoo vzw, hierna Gekkoo genoemd, hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en besteedt de grootste zorg aan de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan zeker contact met ons op.

In deze privacyverklaring lees je:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken
 • welke bijzondere persoonsgegevens wij verwerken
 • waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • of wij aan geautomatiseerde besluitvorming doen
 • hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren
 • in welke omstandigheden wij persoonsgegevens aan derden meedelen
 • waarom wij cookies gebruiken
 • welke rechten de betrokkene heeft
 • hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
 • hoe een betrokkene ons kan contacteren

Gekkoo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel in i-Active aan te maken, online of via ons secretariaat
 • locatiegegevens
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • bankrekeningnummer en financiële informatie
 • bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gekkoo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen de leeftijd van een bezoeker echter niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gekkoo.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Gekkoo verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • voor het afhandelen van jouw inschrijving en betaling
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van jouw surfgedrag
 • om wettelijke redenen, zoals gegevens die wij verplicht moeten doorgeven voor onze subsidieaanvragen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gekkoo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar na de laatste verwerking van een persoonsgegeven van een natuurlijk persoon. Dit betekent dat wanneer er gedurende 3 jaren geen persoonsgegevens van die natuurlijk persoon werden verwerkt alle persoonsgegevens van die natuurlijke persoon definitief worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gekkoo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies aan de overheid. Met bedrijven of organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gekkoo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Gekkoo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gekkoo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gekkoo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gekkoo.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van voor- en achterzijde van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen 4 weken op jouw verzoek.

Gekkoo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Gekkoo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@gekkoo.be.

Contactgegevens:

Website: www.gekkoo.be

E-mail: info@gekkoo.be

Telefoon: 03 369 26 56