Tussenkomst Gekkoo Fonds aanvragen (kansentarief)

Heeft je kind recht op een verhoogde tegemoetkoming of kansentarief? Dan komt het Gekkoo Fonds  tussen in de deelnameprijs voor onze Speelpleinbende en Kampbende. Ook gezinnen die niet in Antwerpen of een Antwerps district wonen, kunnen een aanvraag doen.

Bezorg ons jaarlijks een ingevuld attest op naam van het kind, uitgereikt door het ziekenfonds, OCMW, CAW, CKG, pleegzorg, kansarmenvereniging,… Je hebt recht op een tussenkomst zolang je attest geldig is en voor maximaal 1 jaar.

Wil je meteen bij inschrijven een tussenkomst van het Gekkoo Fonds krijgen, dan bezorg je ons voor je inschrijft het attest. Bezorg het attest aan ons secretariaat via e-mail naar info@gekkoo.be of per post.