Domiciliëring

Bij de Woensdagbende betaal je aan het einde van de maand voor de dagen dat je kind aanwezig was. De betaling verloopt via domiciliëring.

Wat is domiciliëring?

Bij domiciliëring geef je aan Gekkoo de toestemming om je afrekening voor de Woensdagbende automatisch te innen via je bank ten vroegste 8 dagen nadat je je afrekening ontvangen hebt.

Voordelen van domiciliëring?

  • Je betaalt automatisch dus altijd het juiste bedrag en op tijd. Je hoeft geen cash geld meer mee te nemen naar de Woensdagbende.
  • Je krijgt een bericht voordat het bedrag van je rekening gaat.
  • De betaling via domiciliëring kost je niets.
  • Je kan betaalde bedragen tot 8 weken nadien terugvragen aan je bank indien je niet akkoord bent met het betaalde bedrag.
  • Je kan op elk moment kiezen om je domiciliëring stop te zetten.
  • Maandelijks krijg je via je afrekening een overzicht van de dagen dat je kind aanwezig was en het betaalde bedrag.

Kan ik kiezen wanneer het bedrag van mijn rekening gaat?

De opvraging is afhankelijk van de dag waarop we bij Gekkoo je afrekening maken. Je kan die dus niet zelf kiezen.

Hoe geef ik toestemming voor domiciliëring?

Wanneer je je kind registreert voor de Woensdagbende krijg je van ons een formulier waarmee je toestemming geeft aan je bank en aan Gekkoo om maandelijks het verschuldigde bedrag van je rekening te halen.

Vul het formulier in en bezorg het ondertekend terug aan Gekkoo.

Belfius, de bank waar Gekkoo klant is, regelt de automatische betalingen rechtstreeks met jouw bank.

Ik verander van bank of rekeningnummer

Als je verandert van bank of rekeningnummer dan moet je een nieuwe domiciliëring aanvragen. Stuur een mailtje naar inschrijvingen@gekkoo.be en wij bezorgen je een nieuw domiciliëringsformulier.

Betaling via domiciliëring geweigerd?

Staat er niet genoeg geld op je rekening, dan zal de bank blijven proberen tot de betaling lukt.

Kan ik mijn domiciliëring ook gebruiken voor andere Gekkoo-activiteiten?

Nee. Met je domiciliëring geef je enkel toestemming om de aanwezige dagen op de Woensdagbende automatisch te betalen.

Hoe stop ik mijn domiciliëring?

Je kunt je domiciliëring op elk ogenblik stopzetten. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met Gekkoo, niet met je bank. Stuur een mail naar inschrijvingen@gekkoo.be. Wij zeggen de domiciliering op en annuleren je inschrijving voor de Woensdagbende.