Zomer 2021: coronamaatregelen bij Gekkoo

Onze speelpleinen en kampen in de zomer gaan door zoals gepland. Wij doen er alles aan om het advies van de overheid te volgen (bubbels, extra aandacht voor hygiëne,…) en vragen ook van jou als ouder om deze goed na te leven. Zo geven we samen het goede voorbeeld en stoppen we het virus.

Wens je toch te annuleren dan zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Enkel wanneer wij op advies van overheid activiteiten moeten annuleren, betalen wij de deelnameprijs volledig terug. Ingeschreven ouders krijgen hiervan persoonlijk bericht.

Wij volgen de beslissingen van de overheid nauw op. We staan ook nauw in contact met de stedelijke jeugddienst. Van zodra er iets verandert voor het jeugdwerk zullen we je informeren via onze nieuwsbrief en via onze site.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Maatregelen op speelpleinen en kampen

Gekkoo is blij dat de activiteiten in de zomervakantie mogen doorgaan. Wij moeten ons echter wel houden aan verschillende regels om zo de veiligheid voor de kinderen en jongeren, vrijwilligers en het personeel te bewaken. Hieronder lees je welke stappen wij ondernemen en wat wij verwachten van ouders.

Coronacoördinator

Is je kind of iemand van je gezin besmet met corona of in contact gekomen met iemand die besmet is? Heb je vragen over onze maatregelen? Neem dan contact op met onze coronacoördinator via 03 369 26 48 (maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur).

Contactbubbels

Wij werken met contactbubbels. Elk speelplein of kamp vormt gedurende de week één bubbel.

Voor speelpleinen kan je enkel voor hele dagen inschrijven zodat we het aantal contacten tussen jou en onze vrijwilligers beperken tot ’s morgen bij het brengen en ’s avonds bij het ophalen.

Om de contactbubbels op de speelpleinen zo veilig als mogelijk te houden, vragen wij jou om gedurende de week dat jouw kind naar het speelplein komt, niet te gaan switchen van bubbel. Wij moedigen aan om op één pleinlocatie te blijven en ook geen aanbod bij een andere jeugdwerkorganisatie te boeken tijdens dezelfde week. Opvang door grootouders of andere familieleden is uiteraard geen probleem, maar wij raden het mixen van verschillende contactbubbels binnen het jeugdwerk af. 

Veiligheid bij brengen en halen

Wij vragen om tijdens het brengen en halen respect te hebben voor volgende regels: 

  • Ouders mogen niet op het terrein van het speelplein of kamp. Je meldt je kind aan aan de onthaaltent en pikt het ook daar weer op.
  • Draag bij het brengen en halen een mondmasker.
  • Respecteer de afstand van 1,5 meter met onze animatoren en de andere ouders. 

Hygiëne

  • Breng je eigen drinkbus mee naar het speelplein. Wij voorzien geen plastic bekers. Drinkbussen kunnen uiteraard wel bijgevuld worden doorheen de dag.
  • Voorzie zelf reservekledij. 
  • Onze animatoren hebben veel aandacht voor handhygiëne. De handen van de kinderen worden ontsmet of gewassen bij aankomst op het speelplein. De animatoren lassen ook regelmatig momenten in waarop iedereen zijn handen moet wassen.

Ziekte en risicogroepen

  • Zorg ervoor dat de medische informatie van je kind up-to-date is. Hier vind je terug hoe je die kan updaten in i-School. Dit is voor jouw veiligheid, die van jouw kind én die van onze vrijwilligers erg belangrijk dus doe dit zorgvuldig. 
  • Was je kind ziek vóór de start van de activiteit (minimaal 3 dagen terugtellen) of tijdens de activiteit? Dan mag het niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders,... 
  • Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag het kind meedoen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd of mits toestemming van de huisarts. Wij hebben hiervoor schriftelijke toestemming nodig. 

Corona op het speelplein of op kamp: wat nu?

Vertoont een kind of een vrijwilliger symptomen van corona op het speelplein of tijdens het kamp? Dan wordt hij afgezonderd in een quarantaine-ruimte. Wij contacteren onmiddellijk de ouders, zij moeten het kind dan zo snel mogelijk komen ophalen. Verder volgen wij de noodprocedure die de overheid adviseert.

Kinderen of vrijwilligers mogen pas terug deelnemen aan een activiteit na een negatieve coronatest of na toestemming van je huisarts (bezorg ons het doktersattest).

Contacteer ons

Nuttige links