Coronamaatregelen bij Gekkoo

Op 9, 10 12 en 13 november 2020 zullen Speelpleinbende Borgerhout, Speelpleinbende Linkeroever en Speelpleinbende Ekeren open zijn. Wie voor deze dagen inschrijft, krijgt na de vakantie de betaalde deelnameprijs volledig teruggestort dankzij een tussenkomst van Stad Antwerpen. Je moet je wel nog steeds inschrijven via onze site.

Alle andere speelpleinen van Gekkoo zijn gedurende deze 4 dagen gesloten. Tijdens de eerste week van de herfstvakantie zijn alle pleinen gewoon open. 

Onze speelpleinen in de herfstvakantie gaan door zoals gepland. Wij doen er alles aan om het advies van de overheid te volgen (bubbels, extra aandacht voor hygiëne,…) en vragen ook van jou als ouder om deze goed na te leven. Zo geven we samen het goede voorbeeld en stoppen we het virus.

Wens je toch te annuleren dan zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Enkel wanneer wij op advies van overheid activiteiten moeten annuleren, betalen wij de deelnameprijs volledig terug. Ingeschreven ouders krijgen hiervan persoonlijk bericht.

Wij volgen de beslissingen van de overheid nauw op. We staan ook nauw in contact met de stedelijke jeugddienst. Van zodra er iets verandert voor het jeugdwerk zullen we je informeren via onze nieuwsbrief en via onze site.

We bedanken je alvast voor je begrip in deze uitzonderlijke situatie.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Regeling speelpleinen herfstvakantie

Gekkoo is blij dat de speelpleinen in de herfstvakantie mogen doorgaan. Wij moeten ons echter wel houden aan verschillende regels om zo de veiligheid voor de kinderen en jongeren, vrijwilligers en het personeel te bewaken. In dit blogbericht zal je kunnen lezen welke stappen wij ondernemen en wat wij verwachten van ouders.

Contactbubbels

Wij werken met contactbubbels. Elk speelplein vormt gedurende de week één bubbel.

Je kan enkel voor hele dagen inschrijven zodat we het aantal contacten tussen jou en onze vrijwilligers beperken tot ’s morgen bij het brengen en ’s avonds bij het ophalen.

Om de contactbubbels op de speelpleinen zo veilig als mogelijk te houden, vragen wij jou om gedurende de week dat jouw kind naar het speelplein komt, niet te gaan switchen van bubbel. Wij moedigen aan om op één pleinlocatie te blijven en ook geen aanbod bij een andere jeugdwerkorganisatie te boeken tijdens dezelfde week. Opvang door grootouders of andere familieleden is uiteraard geen probleem, maar wij raden het mixen van verschillende contactbubbels binnen het jeugdwerk af. 

Veiligheid bij brengen en halen

Wij vragen om tijdens het brengen en halen respect te hebben voor volgende regels: 

 • Ouders mogen niet op het terrein van het speelplein. Je meldt je kind aan aan de onthaaltent en pikt het ook daar weer op.
 • Draag bij het brengen en halen een mondmasker
 • Respecteer de afstand van 1,5 meter met onze animatoren en de andere ouders. 

Hygiëne

 • Breng je eigen drinkbus mee naar het speelplein. Wij voorzien dit jaar geen plastic bekers. Drinkbussen kunnen uiteraard wel bijgevuld worden doorheen de dag.
 • Voorzie zelf reservekledij. Andere jaren hebben wij een klein voorraadje voor noodgevallen, dit jaar voorzien we dit niet.
 • Onze animatoren hebben veel aandacht voor handhygiëne en lassen regelmatig momenten in waarop iedereen zijn handen moet wassen.

Ziekte en risicogroepen

 • Zorg ervoor dat de medische informatie van je kind up-to-date is. Hier vind je terug hoe je die kan updaten in i-School. Dit is voor jouw veiligheid, die van jouw kind én die van onze vrijwilligers erg belangrijk dus doe dit zorgvuldig. 
 • Was je kind ziek vóór de start  van de activiteit (minimaal 5 dagen terugtellen) of tijdens de activiteit? Dan mag het niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders,... 
 • Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag het kind meedoen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd of mits toestemming van de huisarts. Wij hebben hiervoor schriftelijke toestemming nodig. 

Corona op het speelplein: wat nu?

Vertoont een kind of een vrijwilliger symptomen van corona op het speelplein? Dan wordt hij afgezonderd in een quarantaine-ruimte. Wij contacteren onmiddellijk de ouders, zij moeten het kind dan zo snel mogelijk komen ophalen. Verder volgen wij de noodprocedure die de overheid adviseert.

Secretariaat beperkt geopend

Telewerken is de regel, daarom werkt ons personeel zo veel als mogelijk van thuis uit. Het onthaal van het secretariaat is dan ook beperkt geopend.

 • Tot en met 30 oktober is het onthaal van het secretariaat enkel open op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op andere dagen kan je ons enkel mailen op info@gekkoo.be of bellen (van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur op 03 233 64 90).
 • Vanaf 2 november is het secretariaat enkel telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur of via email op info@gekkoo.be.

Nuttige links