Coronamaatregelen bij Gekkoo

Update 28 juli: 

De overheid kondigde gisteren (27 juli) bijkomende maatregelen af om het aantal coronabesmettingen te beperken. Voor het jeugdwerk blijven de regels voorlopig hetzelfde. 

Onze activiteiten gaan door zoals gepland omdat we alles in het werk willen stellen om kinderen te laten spelen in deze vreemde tijden. (Enkel ons kamp Weweler A la carte werd geannuleerd op vraag van het gemeentebestuur van Weweler. De ingeschreven deelnemers kregen hiervan reeds persoonlijk bericht.)

Wij doen er alles aan om het advies van de overheid te volgen (bubbels, extra aandacht voor hygiëne,…) en vragen ook van jou als ouder om deze goed na te leven. Zo geven we samen het goede voorbeeld en stoppen we het virus.

Wens je toch te annuleren dan zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Enkel wanneer wij op advies van overheid activiteiten moeten annuleren, betalen wij de deelnameprijs volledig terug. Ingeschreven ouders krijgen hiervan persoonlijk bericht.

Wij volgen de beslissingen van de overheid nauw op. We staan ook dagelijks in contact met de stedelijke jeugddienst. Van zodra er iets verandert voor het jeugdwerk zullen we je informeren via onze nieuwsbrief en via onze site.

We bedanken je alvast voor je begrip in deze uitzonderlijke situatie.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

 

Coronamaatregelen bij Gekkoo

Gekkoo is bijzonder opgelucht dat de jeugdwerkzomer door mag gaan. Wij moeten ons echter wel houden aan verschillende regels om zo de veiligheid voor de kinderen en jongeren, vrijwilligers en het personeel te bewaken. In dit blogbericht zal je kunnen lezen welke stappen wij ondernemen en wat wij verwachten van ouders. Zo maken we er samen een absolute topzomer van. 

Contactbubbels

Wij hebben ons aanbod aangepast qua capaciteit om zo het systeem van de contactbubbels te respecteren. Deze bubbels bestaan uit maximaal 50 personen: de deelnemers, vrijwilligers en eventuele kookploeg vormen allemaal samen een bubbel. Onze stafmedewerkers en ander Gekkoo-personeel behoren niet tot een vaste contactbubbel. Zij dragen mondmaskers, respecteren veilige afstanden wanneer zij een werking bezoeken en dragen kledij om zich zichtbaar te onderscheiden van de animatoren. 

Spelen, slapen, eten,... gebeurt op kamp allemaal in die ene bubbel. Op die manier kan de begeleiding spelen met de kinderen zonder mondmaskers of 1,5 meter afstand te moeten respecteren. Zo blijft ons aanbod vol speelplezier en kan er ook een troostende knuffel gegeven worden wanneer nodig. 

Op speelpleinen is er per week 1 contactbubbel. Dit heeft als gevolg dat wij een weeklimiet (in plaats van een daglimiet) zetten op onze inschrijvingen. Halve dagen zijn niet mogelijk door deze regel. Schrijf je dus een kind in voor één dag, besef dan dat dat kind gedurende een hele week een plaats inneemt. Wij willen dan ook vragen om solidair te zijn met andere ouders en niet te boeken voor maar één dagje, maar voor drie, vier of vijf dagen. Zo kunnen kinderen ook spelen op een plein dat gezellig druk is: activiteiten zijn een pak leuker met twintig kinderen dan met vijf.  

In overleg met stad Antwerpen werd de startdatum van al onze Speelpleinbendes verlaat naar 3 juli.
Dit doen we om de veiligheid van de kinderen op de scholen te garanderen. Wij kunnen pas alles beginnen klaarzetten (materiaal leveren, alles inrichten,…) voor onze eigen werkingen vanaf 1 juli, wanneer de leerlingen niet meer naar school gaan. 

Om de contactbubbels op de speelpleinen zo veilig als mogelijk te houden, vragen wij ook aan ouders om gedurende de week dat hun kind naar het speelplein komt, niet te gaan switchen van bubbel. Wij moedigen aan om op één pleinlocatie te blijven en ook geen aanbod bij een andere jeugdwerkorganisatie te boeken tijdens dezelfde week. Opvang door grootouders of andere familieleden is uiteraard geen probleem, maar wij raden het mixen van verschillende contactbubbels binnen het jeugdwerk af. 

Uitstappen en workshops

Uitstappen en workshops worden zo veel als mogelijk georganiseerd binnen de contactbubbel. Dus wij gaan enkel op uitstap als dat veilig kan en er komen zo veel als mogelijk personen workshops geven die binnen de contactbubbel komen en dus niet de dag erna een andere bubbel betreden. Als zij dat wel doen, dragen ze een mondmasker en respecteren ze de afstand. Als de uitstappen of workshops niet veilig kunnen, voorzien wij zelf een vervangende activiteit.

Veiligheid bij brengen en halen

Wij vragen om tijdens het brengen en halen respect te hebben voor volgende regels: 

  • Ouders mogen niet op het terrein van het speelplein of het kamp zonder overnachting komen. Je meldt je kind(eren) aan aan de onthaaltent en pikt ze ook daar weer op. Draag bij het brengen en halen een mondmasker en respecteer de afstand van 1,5 meter met onze animatoren. 
  • Bij het vertrekken en aankomen van de kampen met overnachting, houden ouders ook afstand. Op de vertrek- of aankomstlocaties voorzien wij signalisatie - volg deze op en hou het voor iedereen veilig. Voor vertrek worden de contactbubbels verdeeld en deze moeten vanaf dan gerespecteerd worden.

Hygiëne op onze werkingen

  • Breng je eigen drinkbus mee naar het speelplein of het kamp zonder overnachting. Wij voorzien dit jaar geen plastic bekers. Drinkbussen kunnen uiteraard wel bijgevuld worden doorheen de dag.
  • Voorzie zelf reservekledij. Andere jaren hebben wij een klein voorraadje voor noodgevallen, dit jaar voorzien we dit niet.
  • Onze animatoren hebben veel aandacht voor handhygiëne en lassen regelmatig momenten in waarop iedereen zijn handen moet wassen.

Ziekte en risicogroepen

Zorg ervoor dat de medische informatie van je kind(eren) up-to-date is. Hier vind je terug hoe je die kan updaten in i-School. Dit is voor jouw veiligheid, die van jouw kind(eren) én die van onze vrijwilligers erg belangrijk dus doe dit zorgvuldig. 

Was je kind ziek vóór de start  van de activiteit (minimaal 5 dagen terugtellen) of tijdens de activiteit? Dan mag het niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders,... 

Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag het kind meedoen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd of mits toestemming van de huisarts. Wij hebben hiervoor schriftelijke toestemming nodig. 

Corona op kamp of op het speelplein: wat nu?

Vertoont een kind of een vrijwilliger symptomen van corona op kamp of op het speelplein? Dan wordt hij afgezonderd in een quarantaine-ruimte. Wij contacteren onmiddellijk de ouders, zij moeten het kind dan zo snel mogelijk komen halen van het speelplein of van het kamp. Verder volgen wij de noodprocedure die de overheid adviseert.

Nuttige links