Speel-plaats

Speel-plaats, het woord zegt het zelf, plaats om te spelen. Elke school heeft er één, soms groen, soms grijs, soms leuk, soms saai, soms klein, soms groot, altijd plaats om te spelen. Maar dan gaat de schoolbel, de poort sluit en weg is de speelplaats, achter slot en grendel.

Er zijn echter genoeg signalen, onderzoeken, manifesten, charters, memoranda die het allemaal stellen, in Antwerpen is er speelplaats te kort. Plaats voor vrij spelen en plaats voor jeugdwerk. Het is een knelpunt. Bij Gekkoo gaat te veel tijd naar het zoeken van locaties voor onze werking, onze personeelsleden moeten elke keer opnieuw op queeste. Waar zijn we dit keer welkom, welke speelplaats vinden we? Tijd die onze medewerkers zoveel beter zouden kunnen besteden. Gekkoo staat zeker niet alleen, lees er maar het Antwerps jeugdmemorandum hoofdstuk ruimte voor jongeren op na. Of wat dacht je van de Goe Gespeeld-website met haar luik over openbare speelruimte.

Laat me zo vrij zijn iets voor te stellen, misschien neemt de volgende bestuursploeg er een klein beetje van mee, misschien plaatst één of meerdere partij(en) er iets van in haar programma, ik kijk er alvast naar uit. Misschien spelen ze met het idee...

Wanneer ik op de site van Onderwijs Vlaanderen het aantal vestigingen van basisscholen (lager en kleuter) in de stad Antwerpen tel kom ik op 153 vestigingsplaatsen. 153 speelplaatsen dus. Stel je voor dat we die schoolpoorten open kunnen zetten, open voor de buurt, open voor jeugdwerkpartners.

Natuurlijk kan je die speelplaatsen niet zomaar openstellen voor het grote publiek. Je schoolpoort openstellen brengt ook heel wat risico’s mee. Uiteraard moet je brainstormen en partnerships aangaan, uiteraard moet je scholen dan ondersteunen bij het beveiligen, onderhouden en investeren in diezelfde speelplaats. Misschien wordt de vork dan wel groter, misschien slagen scholen er dan zelfs in om eindelijk die broodnodige investering in hun speelplaats te doen. Het is vooral het bekijken waard. Zeker wanneer we middels het “meld je aan”-systeem steeds meer richting buurtscholen evolueren, is het zelfs niet zo vreemd om te denken dat de buurt wel eens een rol kan gaan spelen in het beheer van de speelplaats. Wie weet komen we elkaar daar tegen, ontmoeten onze kinderen elkaar. Misschien wordt het schoolfeest het buurtfeest of omgekeerd.

Ik kan al voorspellen dat bij het bekijken van de verschillende locaties vooral argumenten tegen kunnen gevonden worden. Veel speelplaatsen zijn alleen bereikbaar wanneer je door de school loopt. Het spreekt voor zich dat je speelplaats openstellen dan wel erg moeilijk wordt. Laat ons daarom bij het bouwen of verbouwen van scholen meteen rekening houden met speelplaats. Voorzie in het eisenpakket voor de (ver)bouw dat een speelplaats altijd toegankelijk moet zijn, zonder dat heel het gebouw toegankelijk is. Of nog een beetje uitdagender: voorzie ook meteen een polyvalente ruimte die tijdens de schooluren door de school gebruikt wordt en na de uren, op woensdagnamiddag en tijdens vakanties door een (lokale) jeugdwerkpartner. Maak die ruimte toegankelijk zonder de rest van de school open te moeten stellen. Betrek de jeugdwerkpartner bij het opstellen van de eisen.

Stel je voor dat de investering in scholen meer dan alleen knappe onderwijsgebouwen oplevert. Hier en daar lukt het al.

Ik droom alvast, en deelde weer een speelsteentje. Deze keer eentje om mee te bouwen...

Jef Groffen, voorzitter Gekkoo vzw

9 mei 2018

Speel-plaats Gekkoo