Deelname-attest ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor deelname aan speelpleinen en jeugdkampen. In je i-Active-account kan je eind oktober het attest voor terugbetaling via het ziekenfonds downloaden.

Heb je geen mailadres opgegeven toen je registreerde in i-Active? Stuur ons een mailtje naar info@gekkoo.be of bezorg een blanco formulier met kleefbriefje van je kind(eren).