Betalen

Een inschrijving is definitief zodra het volledige bedrag of de eerste schijf betaald is. Wanneer 10 kalenderdagen na inschrijving het volledige bedrag of de eerste schijf (zie verder: betalen in schijven) niet is betaald, annuleren we de inschrijving.

Een inschrijving betalen doe je:

  • onmiddellijk online bij inschrijving
  • of nadien per overschrijving (dit is mogelijk tot 20 dagen voor de start van de activiteit)
  • of op het secretariaat met cash geld of via bancontact

Lidgeld en verzekering

Eén keer per werkjaar (dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus) betaal je 10 euro per kind voor lidgeld en verzekering. Hiermee:

  • is je kind verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
  • krijg je toegang tot de voordelen van i-Active
  • ontvang je 4 keer per jaar het Gekkoo Magazine
  • ontvang je onze maandelijkse online nieuwsbrief

Op lidgeld en verzekering geven we nooit een korting en is er ook nooit een tussenkomst van het Gekkoo Fonds (zie verder).

Als je een inschrijving annuleert, krijg je geen terugbetaling van lidgeld en verzekering.

Betalen in schijven

Tot 60 dagen voor de start van de activiteit kan je tijdens het inschrijven kiezen om in schijven te betalen. Doe je inschrijving en klik in het winkelmandje op de knop “betalen via overschrijving". Vervolgens kan je klikken op "betalen in schijven". Op je scherm en op de afrekening vind je het schema met de data waarop je welk bedrag moet betalen.

Wanneer je een schrijf niet op tijd betaalt, annuleren wij de inschrijving en zal er geen terugbetaling zijn van het reeds betaalde bedrag.

Tussenkomst Gekkoo Fonds (sociaal tarief)

Heeft je kind recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan kan je voor onze Speelpleinbende en Kampbende een tussenkomst aanvragen. Het Gekkoo Fonds betaalt dan 50% van de deelnameprijs. Ook gezinnen die niet in Antwerpen of een Antwerps district wonen, kunnen een aanvraag doen. Lees meer.

Derdebetalersregeling

Heeft je kind recht op een derdebetalersregeling door een sociale dienstverlener (bv. ziekenfonds, OCMW, CAW, CKG, Pleegzorg, kansarmenvereniging, …)? Dan komt het Gekkoo Fonds voor 50% tussen in de deelnameprijs en betaalt de sociale dienstverlener de resterende 50%.

Bezorg ons jaarlijks een ingevuld attest op naam van het kind, uitgereikt door de sociale dienstverlener. Je hebt recht op de derdebetalersregeling zolang je attest geldig is en voor maximaal 1 jaar.

Bezorg het attest aan ons secretariaat via e-mail naar inschrijvingen@gekkoo.be of per post.