Partners en sponsors

Gekkoo vzw heeft voor haar activiteiten een samenwerking met stad Antwerpen en andere lokale overheden. Mede via subsidiëring betalen we onze werkings- en personeelskosten.

Daarnaast krijgen we steun van vele kleine en grote sponsors en donateurs. Veel giften gebeuren uit sympathie, bijvoorbeeld ten voordele van het Gekkoo Fonds of voor een bepaald kamp. Andere partners kiezen ervoor een promodeal of echte sponsor- of samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarbij ook wij ons engageren voor een aantal afspraken.

Een hele grote dankjewel voor onze partners en hun waardevolle steun: 

Gekkoo vzw

Ben je geïnteresseerd in een sponsorovereenkomst of in het ondersteunen van de werking van Gekkoo? Neem vrijblijvend contact op en we bekijken samen de mogelijkheden.

Steun het Gekkoo Fonds