Ons verhaal

Wij zijn Gekkoo

Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die leuke en laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten organiseert voor jongeren van 3 tot 21 jaar. Tijdens de vakantie gaan kinderen op themakampen in heel België en kunnen ze zich uitleven op onze speelpleinen in verschillende Antwerpse wijken. Verder stimuleren we samen spelen tussen kinderen en ouders via de Speelgoedbende door het uitlenen van duurzaam educatief speelgoed en het organiseren van speelmomenten in Huizen van het Kind. Dit alles wordt georganiseerd door een groep gemotiveerde vrijwilligers en ondersteund door een team van professionele medewerkers.

Een rijk verleden

80 jaar lang werkten wij onder de naam Kindervreugd. Generaties lang zijn Antwerpse kinderen met ons mee op kamp geweest en hebben we hen zo een fantastische tijd bezorgd. Ook de begeleiding van deze activiteiten koestert warme herinneringen aan alle jaren bij Kindervreugd.

In 2017 werd Kindervreugd dan Gekkoo, en de nieuwe naam werd snel in de harten van vrijwilligers, medewerkers en deelnemers gesloten. Vandaag staan we er als zelfzekere, moderne jeugdwerkvereniging, klaar voor de toekomst. Bovendien zijn wij sinds 1 januari 2021 erkend als landelijke vereniging door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Archief Kindervreugd

Wat doen wij?

Gekkoo staat voor méér dan plezier in alles wat het aanbiedt:

Onze missie en visie

Gekkoo wil een meerwaarde zijn in de vrije tijd van kinderen en jongeren. Niet enkel een plezierig aanbod bieden, maar kansen scheppen om kinderen en jongeren te laten groeien en een positieve bijdrage te laten leveren aan de maatschappij.

Missie: jongeren versterken via zinvolle vrije tijd

Alle kinderen en jongeren zijn welkom bij Gekkoo. Meer dan 600 ervaren en gedreven vrijwilligers staan klaar om hen een fijne en zinvolle tijd te bezorgen. Gekkoo staat voor méér dan plezier: of het nu gaat om vakantiekamp met of zonder overnachting, een speelplein of het stimuleren van samen spelen tussen ouders en kinderen: we zoeken steeds naar meerwaarde. We willen jongeren via laagdrempelige activiteiten sociaal, persoonlijk en maatschappelijk versterken. Daarom garanderen we tijdens elke activiteit voldoende en ervaren begeleiding. Gekkoo investeert in de vorming van haar vrijwilligers. Zo krijgt iedereen kansen om te groeien en zich te ontplooien.

Visie: een vaste waarde voor elk gezin

Gekkoo wil voor kinderen en jongeren (in Antwerpen) een tweede thuis zijn waar ze geborgen en vrij kunnen spelen en plezier maken. We willen een vaste waarde zijn in de leefwereld van kinderen en jongeren. Dat doen we door mensen te verbinden. We trekken naar buurten en proberen via een ruim aanbod van activiteiten en kampen een plek te veroveren in hun dagelijkse leven. Daarom zoeken we naar synergiën met scholen en organisaties die nabij en vertrouwd zijn met de doelgroep. We laten kinderen groeien doorheen ons aanbod met maatwerk voor elke leeftijd. Gekkoo bouwt zo aan een duurzame relatie met ouders en jongeren. We garanderen bij elke activiteit een ervaren en ruime omkadering zodat ons vrijetijdsaanbod een extra dimensie krijgt. We streven steeds naar méér dan plezier of opvang. Daarom blijven we investeren in geëngageerde en gedreven vrijwilligers en medewerkers. We vormen ze en geven ze een kader waarbinnen ze alle kansen krijgen om te groeien tot actieve burgers. Zo kunnen zij op hun beurt kinderen en jongeren versterken en hen de ruimte en kansen bieden om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Waarden

Gekkoo is een waardengedreven organisatie. Onze kernwaarden lopen als rode draad door al onze werkingen.

  • Veiligheid en plezier vormen de basis voor alles wat Gekkoo doet. We bieden speelplezier in een geborgen omgeving.
  • Gekkoo wil in alle opzichten dichtbij zijn: letterlijk door in de wijken aanwezig te zijn, maar ook emotioneel door een duurzame band op te bouwen.
  • Gekkoo wil kwaliteit leveren. We werken met jonge mensen, ze moeten groeikansen krijgen en evolueren naar kwalitatieve begeleiding.
  • Finaal willen we zinvol zijn in wat we doen.
  • Gekkoo droomt ervan een positief verschil te maken voor jongeren en de samenleving.

Wie werkt er bij Gekkoo?

Er werken ongeveer 20 professionele medewerkers bij Gekkoo onder leiding van de Algemene Ledenvergadering en de Raad van Bestuur.

Leer ons wat beter kennen!