Tussenkomst Gekkoo Fonds aanvragen (sociaal tarief)

Heeft je kind recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan komt het Gekkoo Fonds voor 50% tussen in de deelnameprijs voor onze Speelpleinbende en Kampbende. Ook gezinnen die niet in Antwerpen of een Antwerps district wonen, kunnen een aanvraag doen.

Hoe een tussenkomst aanvragen?

Bezorg ons jaarlijks een ingevuld attest op naam van het kind, uitgereikt door het ziekenfonds, OCMW, CAW, CKG, Pleegzorg, kansarmenvereniging,… Je hebt recht op een tussenkomst zolang je attest geldig is en voor maximaal 1 jaar.

Wil je meteen bij inschrijven een tussenkomst van het Gekkoo Fonds krijgen, dan bezorg je ons voor je inschrijft het attest.

Bezorg het attest aan ons secretariaat via e-mail naar inschrijvingen@gekkoo.be of per post.

Heb je al betaald en wil je nog een tussenkomst?

Je kan uiterlijk tot 30 dagen na het einde van een activiteit het attest bezorgen aan ons secretariaat via e-mail naar inschrijvingen@gekkoo.be of per post. Je krijgt enkel een terugbetaling voor de dagen waarop het attest geldig is. Het attest moet dus geldig zijn voor de volledige periode van de activiteit.

Meer info?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een tussenkomst via het Gekkoo Fonds of wil je meer info? Neem dan contact op met ons secretariaat.