Rollenspel | Gekkoo Speelgoedbende

Rollenspel? Dat is spelend leren!

Bij rollenspel gaan kinderen het dagelijks leven proberen nabootsen. Ze spelen de ‘echte wereld’ na. Bij dit soort spel, speelt een kind een voor hem bekende rol. Dit kan een ouder of baby zijn maar evengoed ook meester, dokter, winkelier of poetsvrouw.

Kinderen hebben veel te ontdekken en te leren: tandenpoetsen, aankleden, met vork en mes eten,… Ook over sociale interacties valt veel te leren. Hoe gedraag ik mij in de klas? In de winkel? Hoe geef ik mijn grens aan en laat ik gepast zien dat ik iemand graag heb?

Door aan rollenspel te doen gaan ze al deze informatie, die ze te verwerken en te leren hebben, eigen maken en dingen gemakkelijker onthouden. Logisch, want alle aangeleerde dingen moeten eerst worden geoefend en een kind oefent vooral door te spelen. Het helpt hen de wereld te begrijpen, hun eigen voorkeuren en identiteit te ontwikkelen en te ervaren dat die kan verschillen van anderen.

Rollenspel kan ook gaan over dingen die ze hebben meegemaakt, bepaalde gebeurtenissen, gedrag van anderen, … Op die manier leren ze omgaan met bepaalde situaties en geven ze het een plekje. Zo kan een kind, bijvoorbeeld na een tandartsbezoekje een tand willen trekken bij haar/zijn pop of wanneer de juf boos werd plots een knuffel terechtwijzen.
 

Tip! Kinderen vinden het heerlijk om volledig op te gaan in hun rol. Ga er in mee. Spreek je kind in zijn spel aan als kok, politieagent of juf. 
Kom ook op andere momenten terug op hun eerder gespeelde rolletje. Vraag bijvoorbeeld terwijl je later aan het koken bent hulp van ‘de kok’, speel tijdens het avondeten het kindje in de klas; “Juf, ik heb genoeg gegeten mag ik van tafel.”, … Zo toon je interesse in de leefwereld van je kind en voelt het zich ondersteund in zijn leerproces.  
 

Waarom is rollenspel zo belangrijk?
Rollenspel is een leuke manier om spelend te leren, maar het stimuleert ook de ontwikkeling van het kind:

De hersenontwikkeling Rollenspel stimuleert de hersenen tot het meer onthouden van zaken uit het dagelijkse leven. Het geheugen wordt hierdoor uitgedaagd, getest en beter ontwikkeld.

De taalontwikkeling Het kind neemt voor het spelen tijdelijk een andere rol aan. Dit gaat regelmatig gepaard met het gebruiken van een ander soort taalgebruik. Een verpleger of arts gebruikt taal op een heel andere manier dan een bouwvakker of politieagent. Woorden die ze normaal niet meteen zouden kiezen worden nu gebruikt en tegelijkertijd ingeoefend. Zo wordt hun woordenschat op de proef gesteld en wordt deze groter. Door mee te spelen met je kind kan je actief vragen stellen en nieuwe woorden introduceren.

Sociale vaardigheden Rollenspel wordt doorgaans gespeeld met een vriend(in) of ouder/familielid. Een spelvorm waarbij de sociale vaardigheden worden gestimuleerd.

Er moet verdeeld, gedeeld en overlegd worden. Ze leren interesse te tonen, te luisteren en elkaar de ruimte te geven om hun rol uit te voeren.

Oplossingsgericht denken Wie mag de dokter zijn en wie speelt de patiënt?
In rollenspel staan kinderen voor bepaalde dilemma’s en dienen ze samen naar oplossingen te zoeken.

Leren van sociale normen en waarden Doordat kinderen bepaalde situaties gaan nabootsen komen ze in aanraking met bepaalde normen. Ze nemen tafelmanieren en beleefdheidsnormen (alstublieft en dankjewel zeggen) op in hun spel, dragen zorg voor hun pop of knuffeldier, … Ook verruimen ze elkaars wereld en denken. In de winkel betaalt het ene kind met cash geld en de ander met bankkaart. De ene bestelt pasta, de ander rijst of couscous. Sommige geven de papfles en andere leggen de pop aan de borst.

Emotionele ontwikkeling Kinderen gaan in hun rollenspel bepaalde ervaringen vanuit andere invalshoeken bekijken en leren op die manier om te gaan met hun gevoelens. Ook bevordert rollenspel het empathisch gedrag. Door zich voor te doen als een ander, leren kinderen zich ook in te leven in anderen.

Wil je deelnemen aan het speelmoment over rollenspel? We gaan popjes knutselen, verhalen naspelen en we ontdekken dat bepaalde rollen en stereotypen doorbroken kunnen worden. Tijdens een speelmoment is er altijd ruimte en tijd voor vrij spel. Ditmaal kunnen kindjes zich uitleven als dokter, een pop verzorgen, winkeltje spelen, zich verkleden,...

Komen jullie mee spelen en verkleden? Er zijn nog enkele plekjes vrij voor het speelmoment in het Huis van het Kind Groenenhoek op woensdag 16 juni van 13.30 tot 16.00 uur.
Let op: door de huidige coronamaatregelen is inschrijven verplicht! Stuur een mailtje naar speelgoedbende@gekkoo.be met de vermelding van het Huis van het Kind waar je wil deelnemen aan het speelmoment en de leeftijd(en) van je kindje(s).